Grind perfekt 305cm

1,713.00kr

Beskrivning

Mobila grindsystem är oumbärliga för att snabbt, lätt och säkert fånga in nötboskap. Man bygger snabbt och enkelt upp fångstfällor, behandlingsgångar och liknande, helt efter de skiftande behov som kan förekomma. Grindhöjden är väl tilltagen för att djuren ej frestas att hoppa ur uppbyggd inhägnad. U-böjen på ändröret ovansida grind förhindrar skador om så skulle förekomma. Grindarna sätts ihop med kättinglåsning som underlättar vid snabb och säker ihopkoppling. 10-15 grindar är tillräckligt för att bygga en inhängnad som klarar 30-40 djur.

Grindarna tillverkas av plattovala rör som är det starkaste och smidigaste sättet att tillverka grindar som skall hålla även för stora och tunga djur. Med grindsystem kan man fånga in nötboskap, bygga boxar, rasthagar för hästar, behandlingsanläggningar för nötboskap mm. Europas mest sålda grindsystem, 300.000 sålda i Tyskland.