Försäljningsvillkor

Alla varor levereras fritt Lidköping och med garanti att de vid avsändningen är felfria och oskadade. För under transporten skadat eller förkommet gods skall mottagaren, för att erhålla ersättning av transportföretaget, göra anmälan hos detta när godset utlöses. Mottagaren skall kontrollera att rätt gods och rätt mängd levererats. Om felaktigheter föreligger skall detta meddelas FURAB omedelbart efter leverans.

Garanti

Där icke annat angives, 12 månader från leveransdagen. Alla delar som går sönder på grund av material- eller konstruktionsfel under denna tid ersättes kostnadsfritt men ej fraktfritt. De obrukbara delarna skall insändas till oss för undersökning. Delar som blivit obrukbara på grund av yttre påverkan av djur eller påkörning, ovarsamhet, felaktigt handhavande eller bristande skötsel, ersättes icke. Garantin omfattar ej arbetskostnader för byte av delar. Vitrost på plåt utgör normalt inte orsak till reklamation. Garantin omfattar ej heller ansvarighet för något slag av direkt eller indirekt skada på vare sig person eller egendom, för stillestånd eller för driftsavbrott.

Returer privatperson (ångerrätt vid distanshandel)

Skulle du av någon anledning ångra ett köp, har du 14 dagars ångerrätt. Innan du returnerar varan behöver du meddela FURAB via ett mejl till info@furab.se. För att kunna ångra ett köp skall varan returneras i obruten förpackning. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tagit emot varan. Returfrakten betalas av kunden. Du har även rätt att få pengarna tillbaka inom 14 dagar om du utnyttjar ångerrätten, du kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess du har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först. FURAB returnerar betalningen på samma sätt som det är betalt.

M85 4491

Priser

Prislistor gäller utan förbindelse från vår sida och priserna kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Samtliga priser gäller exkl mervärdesskatt, emballage och leveranskostnader. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med f n 21,6%.

Allmänt

I övrigt tillämpas villkoren i LANTBRUK 16 – Leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner – avtalade mellan MBR och LRF.